TASmania

News

date : 18-01-13

JU Open Day

Date: 08.03.2013

read more...
date : 07-01-13

Magical Texts in Ancient Civilizations - Call for registration

Date: 27.06.2013 - 28.06.2013

read more...
date : 20-11-12

Poetry and patriotic song evening

Date: 29 November 2012Place:...

read more...
date : 29-10-12

5th International Academic Conference "Pro-development activity

Date: 29 - 30 November 2012

read more...
date : 29-10-12

36 International Festival of Young Jazz Bands

Date: 6 -10 December 2012Website:...

read more...
date : 26-10-12

2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and

Date: 26- 27 October 2012

read more...
date : 10-10-12

5th International Academic Conference

5th International Academic Conference...

read more...
date : 26-10-12

"Vivat Benyovsky! – our common hero" Exhibition

Date: 5 - 30 November 2012Place:...

read more...
date : 10-10-12

Jagiellonian Diplomatic Encounters

Date: 15 October 2012Place:...

read more...
date : 10-10-12

Effective instruments supporting territorial development

Effective instruments supporting territorial development –...

read more...
date : 13-09-12

Inauguration Ceremony at the Jagiellonian University

Date: 1.10.2012Place:...

read more...
date : 27-09-12

Malopolska Scientists' Night

Date: 28.09.2012

read more...
date : 11-09-12

Lettra – Krakow 2012 / Letter and Sign

Date: 13.09.2012 - 10.10.2012

read more...
date : 27-09-12

Chasing the World.

A conversation with Professor Wojciech Nowak, Rector of the Jagiellonian...

read more...
date : 13-09-12

Third International Conference on Human Rights Education (HRE)

Date: 06.12.2012 - 10.12.2012

read more...
date : 10-07-12

Second International Congress of Polish History: Poland in Centr

Date: 12.09.2012 - 15.09.2012 Place:...

read more...
date : 11-09-12

Boundaries in/of International Relations

Date: 20-22 September 2012

read more...
date : 24-04-12

Conference

International Conference: Perception of culture - Culture of...

read more...
date : 16-05-12

The Jagiellonian University ranked the best university in Poland

The 13th edition of the ranking prepared by...

read more...
date : 16-05-12

AMERICAN ETHNICITY: RETHINKING OLD ISSUES,ASKING NEW QUESTIONS

Date: 28.05.2012 - 29.05.2012Organizerr:...

read more...
date : 06-06-12

Garden Festival

Date: 1-17 June 2012Place:...

read more...
date : 19-06-12

Exhibition dedicated to Gustav Klimt's works

Date: 12.06.2012  -  12.07.2012

read more...
date : 10-07-12

Cinema on the Wave

DATE:  2012-06-25 - 2012-08-30

read more...
date : 10-07-12

Benedictine Music Summer 2012

Date: 2012-06-08 - 2012-08-19...

read more...
date : 03-12-08

Kraków second in GUARDIAN'S WORLD TRAVEL AWARDS 2008

We are lucky to live and study here -  Krakow has been chosen as the second...

read more...
date : 10-07-12

Summer Chamber Concerts 2012

Date: 2012-06-06 - 2012-08-26The...

read more...
date : 18-07-12

Summer School at the Jagiellonian University

Date: 10.06.2012 - 31.07.2012School...

read more...
date : 23-08-12

Second International Congress of Polish History: Poland in Centr

Date: 12 - 15 September 2012 Place : JU Auditorium Maximum, ul. Krupnicza...

read more...
date : 03-10-12

Inauguration ceremony 1st October 2012

...

read more...
date : 17-02-10

Central European Summer University

The Faculty of Humanities of the...

read more...
date : 01-03-10

3rd Days of American Culture ‘New York, New York’

read more...
date : 24-06-10

20th Jewish Culture Festival in Krakow

          20th Jewish Culture...

read more...
date : 24-06-10

Tibilisi Days in Krakow

              ...

read more...
date : 09-07-10

International Festival of Street Theatres.

         International...

read more...
date : 14-07-10

The Fair in Krakow.

            &nb...

read more...
date : 20-08-10

Coce Live Music Festival Krakow

              ...

read more...
date : 29-09-10

7 x Gospel. 19-31.10.2010

read more...
date : 29-09-10

Manhattan Short Film Festival

An extraordinary global event will take place the week of...

read more...
date : 21-10-10

Unsound Festival 2010

After months of slowly releasing program details, with expectation building, Unsound...

read more...
date : 29-10-10

The world's best photography in Krakow

From 3-24 November 2010 in the Gallery of Modern Art Art Bunker in...

read more...
date : 08-11-10

Greater Krakow, Greater Opportunities 1910-1920

8/9/2010 - 27/2/2011 In 1910, a grand plan was set in motion for...

read more...
date : 08-11-10

The Gallery of 19th Century Art in the Cloth Hall

3/9/2010 - 1/10/2013 Krakow's oldest public gallery...

read more...
date : 15-11-10

International Festival of the Form Theatre.

              ...

read more...
date : 17-11-10

International Mobility Fair

              ...

read more...
date : 17-11-10

The United States Meets Europe - A Forum for Young Leaders

read more...
date : 20-12-10

Annual MA-Level Graduate Student Conference at American Studies

Call for Proposals:  American...

read more...
date : 04-02-11

Krakow Under Nazi Occupation 1939-1945

1 September 2010 - 1 January 2013 it has been three...

read more...
date : 13-05-11

Second Czesław Miłosz Festival

Date: 09.05.2011-15.05.2011Organizer:...

read more...
date : 13-05-11

11th Science Festival

Date:  11.05.2011-14.05.2011Place: Main...

read more...
date : 20-05-11

Bluesroads- Student Music Festival

read more...
date : 30-05-11

Public lecture with Prof. Detlef Junker.

Date: 7th June 2011Time: 9.45

read more...
date : 28-07-11

"My Skittish Samurai": exhibition devoted to Czesław Miłosz

Date:  13.07.2011-15.09.2011Place:...

read more...
date : 15-09-11

Opening Convocation Ceremony 2011/2012

On Saturday, October 1, 2011 at 11.00...

read more...
date : 13-10-11

World Press Photo 11

Venue of an exhibition:  Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a

read more...
date : 13-10-11

The exhibition "Żaczek and its inhabitants".

Date: September 24 - November 10, 2011

read more...
date : 08-11-11

The media in China, China in the Media.

Date: 07-08.11.2011

read more...
date : 08-11-11

Forum on New Economy

Date: 14.11.2011- 15.11.2011Organizer:...

read more...
date : 08-11-11

Lecture: "Pakistan and its neighbourhood"

Date: 14.11.2011

read more...
date : 08-11-11

Prof. Jan Jargoń Organ Festival

6 -13 November 2011

read more...
date : 08-11-11

Kraków Philharmonic: November

November is definitely a Polish month! In the repertoire: recitals of Polish pianists,...

read more...
date : 15-11-11

The fall of USSR and its consequences for Europe and the world.

Date: 30 November 2011- 2 December 2011

read more...
date : 16-11-11

1st International Student's Day in Krakow.

Date: 17 November 2011Place:

read more...
date : 16-11-11

"Ladies of Shanghai." Chinese posters of the 1920s and 1930s

Date: 17.11.2011 - 30.11.2011

read more...
date : 18-11-11

Photographic exhibition "I've seen Bolivia"

Date: 19 November 2011 - 30 January 2012

read more...
date : 18-11-11

Meeting with Ambassador Dr. Martin Eichtinger

Date: 24 November 2011Place:...

read more...
date : 03-01-12

4th University Gala Concert on 8 January 2012

Date: 8 January 2012Place: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33...

read more...
date : 10-01-12

600 years of the Faculty of Medicine

Date: 11 January...

read more...
date : 10-02-12

TAS Scholar Garry Robson's Article in YaleGlobal Online

In his recent article, Garry Robson discusses issues of globalization,...

read more...
date : 16-02-12

Prof. Garry Robson's new publication

...

read more...
date : 16-02-12

Jagiellonian University ranked the best Polish university

The Jagiellonian University has been...

read more...
date : 14-03-12

Guest Lecture - March 19, 2012

               ...

read more...
date : 23-03-12

The biannual workshops American Ethnicity: Rethinking Old Issues

Date: 21.03.2012 - 06.04.2012Organizer:...

read more...
News Archive
print

Aplikacja na studia

Rekrutacja na studia w roku 2013/2014

Dokumenty wymagane do aplikacji na studia:


1. Formularz aplikacyjny

Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata.

Formularz on-line dostępny tutaj


2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) lub innego dokumentu ukończenia uczelni, a w przypadku jego braku, wydane przez uczelnię zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu dyplomowego.


3. Oficjalny transkrypt ocen lub kserokopię suplementu do dyplomu,
a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,


4. Kserokopia obydwu stron dowodu osobistego lub kserokopia strony paszportu ze zdjęciem,

5. 2 listy rekomendacyjne
( dwa akademickie lub jeden akademicki a drugi związany z aplikacją). Oba listy przesłane do jednostki prowadzącej nabór w zapieczętowanej i podpisanej kopercie.

6. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych w formacie europejskim dostępnym tutaj

7. Opłata aplikacyjna w wysokości 21 EUR/ 29 USD/85 PLN
( bezzwrotne) dokonana na indywidualne konto studenta podane w systemie ERK.

8. Formularz znajomości innych języków
niż wykładowy programu na który student aplikuje wypełniony zgodnie z wzorem dostępnym tutaj 

9.
Tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski wszystkich
powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w języku innym niż angielski lub polski.

Dokumenty wymagane do wpisu.

Z chwilą przyjęcia na studia kandydat zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:


1. Kserokopii świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu matury międzynarodowej IB lub świadectwa matury europejskiej EB lub innego dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości,

2. Trzech fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

3. Dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na następującym poziomie (nie dotyczy osób, których język angielski jest językiem ojczystym oraz tych, które ukończyły studia w języku angielskim):
TOEFL paper-based: 550, Internet-based: 79, Computer-based: 213; Cambridge IELTS written version: 6.5;
CAE – B grade;
CPE – C grade,

4.  Zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski wydane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce, albo pisemne zobowiązanie kandydata do dokonania nostryfikacji świadectwa w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, pod rygorem skreślenia z listy studentów

* dotyczy kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem matury międzynarodowej IB wydanym przez International Baccalaureate Organization lub świadectwa matury europejskiej EB wydawanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół Europejskich, wydane w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub w przypadku, gdy świadectwo to wydano w kraju, z którym Polska zawarła wyżej wymienioną umowę, ale świadectwo to nie jest nią objęte,

 

 

Dokumenty wymagane w momencie przyjazdu:


Wszystkie osoby zakwalifikowane do przyjęcia muszą przedłożyć w celu weryfikacji następujące dokumenty:

 


1. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze żadnego z wymienionych dokumentów – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu wraz z suplementem w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,

3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

4. Zaświadczenie o nostryfikacji dla dyplomu studiów wyższych wydane przez radę jednostki organizacyjnej dowolnej uczelni wyższej w Polsce, uprawnioną do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, lub dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych, którego ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą, albo pisemne zobowiązanie kandydata do dokonania nostryfikacji dyplomu w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, pod rygorem skreślenia z listy studentów

* dotyczy kandydatów posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, wydany przez uczelnię niedziałającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub kraju, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów,

 

5. Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, z wyłączeniem dyplomu matury międzynarodowej (IB) i świadectwa matury europejskiej (EB) muszą być opatrzone apostille, w przypadku, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), a w innym przypadku poddane legalizacji,

 

6. Tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski wszystkich powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w języku innym niż angielski lub polski.

 

 

 

 


Dokumenty proszę przesłać na adres:

Transatlantic Studies Office
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytet Jagielloński
Rynek Główny34,
31-010 Kraków